מצודות על איוב ט יב

<< מצודות על איוב • פרק ט >>
ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כח • כט • ל • לא • לב • לג • לד • לה • 


 

מצודת דוד

"הן יחתוף" - הוא חוטף את האדם בכח ובמהירות ומי ישיבנו ממעשיו מי יאמר אליו למה תעשה כזאת  

מצודת ציון

"יחתוף" - כמו יחטוף בטי"ת וענינו מהירות הלקיחה וכן כחתף תארב (משלי כג)