מצודות על איוב ט כו

<< מצודות על איוב • פרק ט >>
ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כח • כט • ל • לא • לב • לג • לד • לה • 


 

מצודת דוד

"חלפו" - עברו עם האניות ההולכות על נהר אבה הממהרות ללכת

"כנשר" - עפו מהר כנשר הממהר לעוף בעבור השגת האוכל  

מצודת ציון

"יטוש" - ימהר ויפרח כנשר חש לאכול (חבקוק א)תרגומו דטאוס למיכל