מצודות על איוב ט ט

<< מצודות על איוב • פרק ט >>
ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כח • כט • ל • לא • לב • לג • לד • לה • 


 

מצודת דוד

"עש כסיל וכימה" - שמות מזלות הן

"וחדרי תימן" - יש בפאת הדרום חדרים אצור בהם רוח סופה כמ"ש מן החדר תבוא סופה (לקמן לז)