מפרשי רש"י על שמות כד ו


<< | מפרשי רש"י על שמותפרק כ"ד • פסוק ו' |
א • ג • ד • ה • ו • ח • י • טז • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


שמות כ"ד, ו':

וַיִּקַּ֤ח מֹשֶׁה֙ חֲצִ֣י הַדָּ֔ם וַיָּ֖שֶׂם בָּאַגָּנֹ֑ת וַחֲצִ֣י הַדָּ֔ם זָרַ֖ק עַל־הַמִּזְבֵּֽחַ׃


רש"י

"ויקח משה חצי הדם" - (זבחים צו) מי חלקו מלאך בא וחלקו

"באגנות" - שתי אגנות אחד לחצי דם עולה וא' לחצי דם שלמים להזות אותם על העם ומכאן למדו רבותינו שנכנסו אבותינו לברית במילה וטבילה והזאת דמים שאין הזאה בלא טבילה


רש"י מנוקד ומעוצב

וַיִּקַּח מֹשֶׁה חֲצִי הַדָּם – מִי חִלְּקוֹ? מַלְאָךְ בָּא וְחִלְּקוֹ (ויקרא רבה ו,ה).
בָּאַגָּנוֹת – שְׁתֵּי אַגָּנוֹת, אֶחָד לַחֲצִי דַּם עוֹלָה וְאֶחָד לַחֲצִי דַּם שְׁלָמִים, לְהַזּוֹת אוֹתָם עַל הָעָם. וּמִכָּאן לָמְדוּ רַבּוֹתֵינוּ שֶׁנִּכְנְסוּ אֲבוֹתֵינוּ לַבְּרִית בְּמִילָה וּטְבִילָה וְהַזָּאַת דָּמִים, שֶׁאֵין הַזָּאָה בְּלֹא טְבִילָה (כריתות ט' ע"א).

מפרשי רש"י

[ז] מלאך בא וחילקו. דאם לא כן איך אפשר לצמצם שיקח חציו:

בד"ה מלאך בא כו' למכתב תחילה כו' ואינו כן במדרש רבות אלא דק"ל היאך אפשר לחלק לגמרי לשני חלקים ע"ש כנ"ל: