מפרשי רש"י על ויקרא כב לא


| מפרשי רש"י על ויקראפרק כ"ב • פסוק ל"א | >>
א • ג • ה • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טז • יח • כב • כג • כה • כח • כט • לא • לב • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


פסוק

(לא) וּשְׁמַרְתֶּם מִצְו‍ֹתַי וַעֲשִׂיתֶם אֹתָם אֲנִי יְהוָה.

רש"י

"ושמרתם" - (ת"כ) זו המשנה

"ועשיתם" - זה המעשה


רש"י מנוקד ומעוצב

וּשְׁמַרְתֶּם – זוֹ הַמִּשְׁנָה.
וַעֲשִׂיתֶם – זֶה הַמַּעֲשֶׂה.

מפרשי רש"י

[לז] ושמרתם זו משנה. בתורת כהנים. וטעם הדבר שהמשנה נקרא 'שמירה', מפני שהמשנה היא עיקרים, כללי דברי התורה באיזה ענין הם, לא כמו התלמוד שהוא המשא ומתן של הלכה, לא נקרא זה שמירה, רק המשנה - שהוא גדר המצוה וציורה - (ו) זה נקרא שמירה, לפי שציור הדברים (דברים, ו) הוא שומר אצלו, ויש לו נושא בשכלו. אבל בתלמוד, מפני שהוא התחכמות השכל מה שמוסיף חכמה, אין לו נושא, רק ציור הדבר יש לו נושא. ולפיכך המשנה, שהוא ציור המצוה, יש לו שמירה. והרא"ם פירש "ושמרתם" זו משנה, לפי שעל המעשה לא שייך שמירה, רק על המשנה שהוא לומד כדי לעשות את המצוה, והוא שומר את הדברים בלבו כדי לעשות המצוה בסוף, זה נקרא 'שמירה':