מפרשי רש"י על ויקרא ג ד


ויקרא ג:ד


פסוק

(ד) וְאֵת שְׁתֵּי הַכְּלָיֹת וְאֶת הַחֵלֶב אֲשֶׁר עֲלֵהֶן אֲשֶׁר עַל הַכְּסָלִים וְאֶת הַיֹּתֶרֶת עַל הַכָּבֵד עַל הַכְּלָיוֹת יְסִירֶנָּה.

רש"י

"הַכְּסָלִים" - פלנקי"ן בלע"ז שהחלב שעל הכליות כשהבהמה חיה הוא בגובה הכסלים והם מלמטה וזהו החלב שתחת המתנים שקורין בלע"ז לונבילו"ש לובן הנראה למעלה בגובה הכסלים ובתחתיתו הבשר חופהו:

"הַיֹּתֶרֶת" - הוא דופן המסך שקורין איברי"ש ובלשון ארמי חצרא דכבדא:

"עַל הַכָּבֵד" - שיטול מן הכבד עמה מעט ובמקום אחר הוא אומר (ויקרא ט, י): ואת היותרת מן הכבד:

"עַל הַכָּבֵד עַל הַכְּלָיוֹת" - לבד מן הכבד ולבד מן הכליות יסירנה לזו:

מפרשי רש"י

מזרחי (רא"ם) (כל הפרק)

היותרת. הוא דופן המסך – פירוש, המסך הוא הקרום הלבן המבדיל בין איברי הנשימה לאיברי המאכל, ודופנו של זה המסך המקיף לו סביב סביב הוא הבשר הדבק בצלעות סביב, והבשר ההוא נקרא בלשון חכמים 'חצר הכבד' ו'טרפשא דכבדא' ובלשון התורה "יותרת הכבד":