מזרחי על רש"י ויקרא ג

פסוק דעריכה

היותרת. הוא דופן המסך – פירוש, המסך הוא הקרום הלבן המבדיל בין איברי הנשימה לאיברי המאכל, ודופנו של זה המסך המקיף לו סביב סביב הוא הבשר הדבק בצלעות סביב, והבשר ההוא נקרא בלשון חכמים 'חצר הכבד' ו'טרפשא דכבדא' ובלשון התורה "יותרת הכבד":

פסוק זה לא נשלם עדיין... את/ה מוזמנ/ת להשלים זאת. לכל שאלה ניתן לפנות בדף השיחה