מפרשי רש"י על דברים כה יד


<< | מפרשי רש"י על דבריםפרק כ"ה • פסוק י"ד |
א • ב • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • יז • יח • יט • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


פסוק

(יד) לֹא יִהְיֶה לְךָ בְּבֵיתְךָ אֵיפָה וְאֵיפָה גְּדוֹלָה וּקְטַנָּה.

רש"י

"לא יהיה לך" - אם עשית כן לא יהיה לך כלום

"אבן ואבן" - משקלות


רש"י מנוקד ומעוצב

לֹא יִהְיֶה לְךָ – אִם עָשִׂיתָ כֵּן, לֹא יִהְיֶה לְךָ כְּלוּם (ספרי רצד).

מפרשי רש"י

[כג] אם עשית כן לא יהיה לך כלום. דאם לא כן, 'לא יהיה בכיסך' מיבעי ליה, למה לי "לך" (כ"ה ברא"ם). אי נמי, דהוי למכתב 'לא יהיו' לשון רבים, אלא כתב "לא יהיה לך" למדרש (ספרי) דלא יהיה לך כלום. והשתא אתא שפיר דדרשו (שם) גבי "איפה שלמה וצדק יהיה לך" (פסוק טו) 'אם עשית כך יהיה לך הרבה', דהוי למכתב 'אבן שלמה וצדק יהיו לך' לשון רבים, דהא ארבים קאי אלא למדרש אתא 'יהיה לך הרבה':