מפרשי רש"י על דברים כה ז


<< מפרשי רש"י על דברים • פרק כה >>
א • ב • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • יז • יח • יט • 


פסוק

(ז) וְאִם לֹא יַחְפֹּץ הָאִישׁ לָקַחַת אֶת יְבִמְתּוֹ וְעָלְתָה יְבִמְתּוֹ הַשַּׁעְרָה אֶל הַזְּקֵנִים וְאָמְרָה מֵאֵין יְבָמִי לְהָקִים לְאָחִיו שֵׁם בְּיִשְׂרָאֵל לֹא אָבָה יַבְּמִי.

רש"י

"השערה" - כתרגומו לתרע בית דינא


מפרשי רש"י

[טו] כתרגומו לתרע בית דין. דאין לומר כמו "בשעריך תאכלנו" (לעיל טו, כב), דלמה צריכה לעלות השערה, והלא כבר היתה בעיר, דהיכן היתה אם לא בעיר: