מפרשי רש"י על דברים י טז


<< | מפרשי רש"י על דבריםפרק י' • פסוק ט"ז | >>
א • ו • ז • ח • ט • י • יב • טו • טז • יז • יח • יט • כ • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


דברים י', ט"ז:

וּמַלְתֶּ֕ם אֵ֖ת עׇרְלַ֣ת לְבַבְכֶ֑ם וְעׇ֨רְפְּכֶ֔ם לֹ֥א תַקְשׁ֖וּ עֽוֹד׃


רש"י

"ערלת לבבכם" - אוטם לבבכם וכיסויו


רש"י מנוקד ומעוצב

עָרְלַת לְבַבְכֶם – אֹטֶם לְבַבְכֶם וְכִסּוּיוֹ.

מפרשי רש"י

[יב] אוטם לבבכם וכסויו. והוא אשר אינן מבינים - זהו אשר ימולו, וזולת זה לא יפול כלל "ומלתם":

[יג] אם תפרקו עולו. ולא כתב (רש"י) 'אם תחטאו', מפני דשייך זה גבי "ואדוני האדונים", כלומר אם תפרקו עולו לעבוד זולתו - הלא הוא אדון האדונים, ולא ישא פנים לפורק עולו:

[יד] לפייסו בממון. הקשה הרא"ם, איך שייך אצל השם יתברך פיוס ממון. אבל אין זה קשיא, כי פשוטו כי אם אדם חוטא וירצה להביא קרבן, שהוא דורון אל השם יתברך, וזהו פיוס ממון, לא יתכפר בו, כי "זבח רשעים תועבה" (משלי כ"א, כ"ז). או שיקדיש ממון לשמים, כדכתיב (שמות כ"ה, ב') "ויקחו לי תרומה", זהו נתינת ממון לו שנותנים לו, בזה לא יתפייס: