מפרשי רש"י על דברים י ז


<< | מפרשי רש"י על דבריםפרק י' • פסוק ז' | >>
א • ו • ז • ח • ט • י • יב • טו • טז • יח • יט • כ • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


פסוק

(ז) מִשָּׁם נָסְעוּ הַגֻּדְגֹּדָה וּמִן הַגֻּדְגֹּדָה יָטְבָתָה אֶרֶץ נַחֲלֵי מָיִם.

רש"י

"ומן הגדגדה וגו'" - ובמוסרה עשיתם אבל כבד על מיתתו של אהרן שגרמה לכם זאת ונדמה לכם כאלו מת שם וסמך משה תוכחה זו לשבירת הלוחות לומר שקשה מיתתן של צדיקים לפני הקב"ה כיום שנשתברו בו הלוחות ולהודיעך שהוקשה לו מה שאמרו נתנה ראש לפרוש ממנו כיום שעשו בו את העגל


רש"י מנוקד ומעוצב


מפרשי רש"י

[ג] קשה מיתתן של צדיקים וכו'. פירוש, כמו הלוחות שהם מעשה אלקים (שמות לב, טז), לא היו מדברים גשמים שהם בעולם הזה, רק מדברים שהם אלקים, כן נפש הצדיק, נשמתו אלקית בלתי גשמית, והדברים אלקיים אין ראוי שיהיה הפסד להם:

[ד] שאמרו נתנה ראש כיום שעשו את העגל. והיינו טעמא, שרצו לעשות עבודה זרה, כמו שפירש רש"י בפרשת שלח (במדבר יד, ד):