מפרשי רש"י על בראשית מה ח


| מפרשי רש"י על בראשיתפרק מ"ה • פסוק ח' |
א • ב • ג • ד • ה • ו • ח • יא • יב • יד • טז • יז • יט • כג • כד • כו • כז • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


פסוק

(ח) וְעַתָּה לֹא אַתֶּם שְׁלַחְתֶּם אֹתִי הֵנָּה כִּי הָאֱלֹהִים וַיְשִׂימֵנִי לְאָב לְפַרְעֹה וּלְאָדוֹן לְכָל בֵּיתוֹ וּמֹשֵׁל בְּכָל אֶרֶץ מִצְרָיִם.

רש"י

"לאב" - לחבר ולפטרון צום בעשיטצער פאטראן


רש"י מנוקד ומעוצב

לְאָב – לְחָבֵר וּלְפַטְרוֹן (ב"ר צג,י).

מפרשי רש"י

[ז] לחבר ולפטרון. פירוש מה שכתיב "לאב" רוצה לומר שבזה אני אב לו - שאני חבר אל פרעה, ומתוך שאני חבר לפרעה, וכל הנהגתו על ידי כדרך החברים - ומפני זה אני פטרונו, רוצה לומר מנהיגו, כמו האב שהוא מנהיג את הבן. ולא היה די בפירוש 'לחבר', מפני כי עיקר החברים שישוו יחד, ואין רוצה לומר כך כאן, אלא ש'חבר' שבכאן שהיה עושה כל דבר על פיו, שבזה היה נחשב לו פטרון. ומה שהוצרך לומר 'חבר' ולא סגי בפירוש 'פטרון', מפני כי הפטרון הוא מושל על מי שהוא פטרון לו, וכאן לא היה כך - אלא פרעה היה המושל על יוסף לא יוסף על פרעה, אלא שבכך היה פטרון לא מצד שהוא חבר לו, ומפני שהוא חבר לו עושה הכל על פיו:

בד"ה לאב כו' הנקרא פטרון נ"ב ולי נראה מתוך שהיה נקרא חבר לפרעה בגדולה וגם מנהיג ביתו מ"ה הוא לאב אבל פטרון לחוד שהו' מנהיג ביתו אין בזה שיהיה לאב פרע' כמו גבי מנהיגי' וגזברים שאין עליהם אלא שימוש שירות שלו ולא אב אלא בע"כ מאחר שהוא חבר שלו במעל' עליהם שהוא מנהיג הרי הוא כמו אב לפרעה ודוק מהרש"ל: