מלבי"ם על שופטים כ יג

<< מלבי"ם על שופטים • פרק כ
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • יא • יב • יג • יז • יח • כט • ל • לג • לד • לה • לו • לז • לח • לט • מ • מא • מב • מג • מד • מה • מו • (יג - יד) "ועתה תנו את האנשים". ואז יסולק הרעה מכם אל הכלל: "ונבערה רעה". כולנו יחד, מכלל ישראל. ועם כל השליחות הזה "לא אבו בני בנימין לשמוע", להוציא החוטאים, ויותר מזה כי התקבצו למלחמה והתחילו לפטור מים ראשית מדון: