מלבי"ם על שופטים כ ז

<< מלבי"ם על שופטים • פרק כ >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • יא • יב • יג • יז • יח • כט • ל • לג • לד • לה • לו • לז • לח • לט • מ • מא • מב • מג • מד • מה • מו • (ז) "הנה כולכם" כו'. ויש לכם דין מלך לעשות משפט לפי צורך השעה למגדר מלתא: "הבו לכם דבר". הוא הפסק דין מה לעשות בם. ואח"כ "ועצה", איך להוציא משפט למעשהו לבער החוטאים (ועיין מ"ש בפי' ישעיה ח, י):