מלבי"ם על שופטים כ יב

<< מלבי"ם על שופטים • פרק כ >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • יא • יב • יג • יז • יח • כט • ל • לג • לד • לה • לו • לז • לח • לט • מ • מא • מב • מג • מד • מה • מו • (יב) "וישלחו". ספר רעת בני בנימין, ישראל שלחו להם שלוחיהם ופתחו בשלום, אמרו "מה הרעה", ר"ל ראו עד כמה גדלה הרעה ומה פריה, והיא "נהיתה בכם", ואתם הקודמים לבער החוטאים: