מלבי"ם על שופטים כ מב

<< | מלבי"ם על שופטיםפרק כ' • פסוק מ"ב | >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • יא • יב • יג • יז • יח • כט • ל • לג • לד • לה • לו • לז • לח • לט • מ • מא • מב • מג • מד • מה • מו • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות(מב) "ויפנו". שאז היה מוקף משלש רוחות, המחנה היתה בצפון, והאורב הראשון שיצא מן המערה היה במערב, והאורב השני שהצית העיר היה בדרום, והוכרח לחזור "אל דרך המדבר" לצד מזרח שהיה פתוח, והיה דרכם דרך המסילות ומשם לפני העיר בצד מזרחה ומשם אל המדבר. אבל במהלכו זה "המלחמה הדביקתהו", כי היה מוקף ונרדף משלש רוחות, ויותר מזה כי "אשר מהערים משחיתים אותו בתוכו", שהמחנות של ישראל שיצאו מן הערים נכנסו אל תוך מחנה בנימין באמצעיתו והשחיתו אותו: