מלבי"ם על רות ג יד


(יד) "ויאמר אל יודע", צוה את נערו שלא יגלה לשום אדם שהאשה שהיתה בשדה בלילה עם נערותיו באה מן השדה אל הגורן ונשארה שם ללון: