מלבי"ם על רות ג יז

תבנית:ניווט קטעים זמני


(יז) "ותאמר שש השעורים האלה נתן לי", ולא לשם קדושין רק אמר אל תבואי ריקם ר"ל שיהיה לנו סעודת הבקר: