פתיחת התפריט הראשי

מלבי"ם על רות ג ז


(ז) "ויאכל", ובעת ההיא אכל בועז ויבא הגורן לשכב והציע משכבו בקצה הערמה ותבא בלט וכו':