מלבי"ם על רות ג יח


(יח)"ותאמר שבי בתי" וכו' כי לא ישקוט האיש כי אם כלה הדבר היום, שממה שנתן רק מזון סעודה אחת הוא סימן שהיום יוגמר הדבר כנ"ל: