מלבי"ם על עזרא ב סט


(סט) "ומראשי האבות", יש סתירות בין החשבון המוזכר פה ובין המוזכר בנחמיה ז' ושם יתבאר: