מלבי"ם על עזרא ב לא

תבנית:ניווט קטעים זמני


(לא) "בני עילם אחר", שכבר חשב בני עילם [בפסוק ז'] רק הוא היה איש אחר ונזדמן מספר אנשי משפחתו שוים למשפחת עילם הראשון: