מלבי"ם על עזרא ב כג


(כג) "אנשי ענתות", עמ"ש ירמיה [סי' ט"ז ג']: