מ"ג עזרא ב סט


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
ככחם נתנו לאוצר המלאכה זהב דרכמונים שש רבאות ואלף וכסף מנים חמשת אלפים וכתנת כהנים מאה

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
כְּכֹחָם נָתְנוּ לְאוֹצַר הַמְּלָאכָה זָהָב דַּרְכְּמוֹנִים שֵׁשׁ רִבֹּאות וָאֶלֶף וְכֶסֶף מָנִים חֲמֵשֶׁת אֲלָפִים וְכָתְנֹת כֹּהֲנִים מֵאָה.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
כְּכֹחָ֗ם נָתְנוּ֮ לְאוֹצַ֣ר הַמְּלָאכָה֒ זָהָ֗ב דַּרְכְּמוֹנִים֙ שֵׁשׁ־רִבֹּ֣אות וָאֶ֔לֶף וְכֶ֕סֶף מָנִ֖ים חֲמֵ֣שֶׁת אֲלָפִ֑ים וְכׇתְנֹ֥ת כֹּהֲנִ֖ים מֵאָֽה׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ככחם" - כפי כחם וממונם

"דרכמונים" - שם מטבע של זהב

"וכתנות כהנים" - לשרת בהם

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)


(סט) "ומראשי האבות", יש סתירות בין החשבון המוזכר פה ובין המוזכר בנחמיה ז' ושם יתבאר:


 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ככחם" - כל אחד התנדב כפי כח עשרו

"לאוצר המלאכה" - אל המקום שאצרו שם הזהב והכסף למלאכת הבנין

"וכתנות כהנים" - שילבשו אותם הכהנים בשעת העבודה

מצודת ציון

"דרכמונים" - שם מטבע ידוע אצלם

"מנים" - שם משקל ליטרא

<< · מ"ג עזרא · ב · סט · >>