מלבי"ם על משלי ח ד


"אליכם אישים אקרא" - אישים הם הגדולים, אליכם תבוא קריאת החכמה בייחוד.

"וקולי אל בני אדם" - ויתר בני אדם הקטנים ישמעו את קולי, הגם שאין הקריאה מיוחדת להם.

כי החכמה לא תבוא רק בלב אלה שקידשו את לבבם להיות מקדש לה, והסירו כל השיקוצים וציורים הרעים מהיכלה, עד שייקראו בשם "חכם לב", שליבם מושל בחכמה, ובכל זאת תתן קולה לכל המון בני אדם, ואיש איש יזכה לקבל ממנה כפי הבנתו, עד שתתן קולה גם אל הנלוזים ממנה מפני הפתיות או הכסילות, שעל זה אומר -


ביאור המילות

"אישים, בני אדם" - (תהלות מ"ט ג).

"אקרא, וקולי" - כנ"ל (פסוק א).