מלבי"ם על משלי ח ב


"בראש מרומים" - נגד מה שהזונה יוצאת מביתה לחוץ ולרחובות, מצייר שהחכמה יורדת ממרום. ותחילה תעמוד בראש מרומים, "עלי דרך" הגדול, שהדרך הוא דרך הרבים, ואחר-כך "בית נתיבות ניצבה", תתייצב בית נתיבות הקטנים שהולכים בה יחידים איש איש לבדו אל העיר, ומשם תעמוד.


ביאור המילות

"דרך, נתיבות" - למעלה (א טו).