מלבי"ם על דברים ל יז

(יז) "ואם יפנה לבבך ולא תשמע"וגו'. זה ואת המות שאמר: