מלבי"ם על דברים ל יב

(יב) "לא בשמים היא". הוא באור על מה שאמר לא נפלאת היא: