פתיחת התפריט הראשי

מלבי"ם על בראשית לז יג


(יג) "ויאמר ישראל" וגו' "הלוא אחיך רעים בשכם". שהוא מקום סכנה וצריך לדעת שלומם, "לכה ואשלחך", אם תרצה ללכת אשלחך, שזה מורה הפעל שבא בה"א בסוף שמורה על הפעולה הבלתי מוחלטת כמ"ש כ"פ, "ויאמר הנני", ועי"ז חשב יעקב שיוסף יודע שאין להאחים שנאה עליו: