פתיחת התפריט הראשי

מלבי"ם על בראשית לב יז


(יז) "ויתן ביד עבדיו". א] ששם "כל עדר לבדו", שיהיו המינים נכרים ב] שצוה "שיעברו לפניו", היינו שיגיעו שם לפני בואו. ג] שיהיה "רוח ביניהם" להשביע עינו: