פתיחת התפריט הראשי


(כט) "בני מררי", בהם לא אמר נשא את ראש כי אחרונים במעלה: