מלבי"ם על במדבר ד טז


(טז)" ופקודת אלעזר", שמן וקטורת יהיו תחת פקודת אלעזר ביחוד מרוב קדושתם, ונחלקו המפ', י"א שנשאם כולם בעצמו בדרך נס, וי"א שנשא רק הצריך ליום א', וי"א שהיה משגיח עליהם ביחוד, פקודת, פי' וכן היה תחתיו פקודת כל המשכן שהיה ראש האמרכלין: