מלבי"ם על במדבר ד כב


(כב) "נשא את ראש בני גרשון גם הם", ר"ל הגם שהם ירודים נגד בני קהת בכ"ז גם הם י"ל התנשאות נגד בני מררי שהם נשאו דברים המכובדים אחרי משא בני קהת, ומעלתם זה בא להם לבית אבותם, ר"ל מצד שגרשון הוא הבכור לאבותיו: