מלבי"ם על במדבר ד לא


(לא) "וזאת משמרת משאם", שהם היה להם ג"כ התמנות קבוע מה ישא ומה תהיה עבודתו: