מכילתא דרבי שמעון בר יוחאי
מהדורת הופמאן
מדרש הלכתי על ספר שמות


לפי פרקי ספר שמות

עריכה

ג | ד | ה | ו | ח | ט | י | יב | יג | יד | טו | טז | יז | יח | יט | כ | כא | כב | כג | לא | לד | לה |


ראו גם

עריכה