מחברת מנחם אות הקוף

כדי לראות ערך בספרים אחרים - לחץ על הערך עם העכבר

אות הקוף


קש

מתחלק לוי"ו מחלקות:

קשׂ

מתחלק לשני עניינים:

קשה

ראה ערך קש.

קשׂה

ראה ערך קשׂ.