מחברת מנחם אות הקוף

כדי לראות ערך בספרים אחרים - לחץ על הערך עם העכבר

אות הקוף


מתחלק לוי"ו מחלקות:


מתחלק לשני עניינים:


ראה ערך קש.


ראה ערך קשׂ.