מחברת מנחם אות הריש

כדי לראות ערך בספרים אחרים - לחץ על הערך עם העכבר

אות הריש

אחל מחברת רי"ש


רא

מתחלק לג' מחלקות:

  • ראיה
האחד: "וַתֵּרֶא האשה כי טוב העץ למאכל" (בראשית ג ו). "וַיַּרְא יעקב כי יש שבר במצרים" (בראשית מב א). "רְאֹה פניך לא פללתי" (בראשית מח יא). "בְּמַרְאֹת הלילה" (בראשית מו ב). "בַּמַּרְאָה אליו אתודע" (במדבר יב ו). "וְאֶרְאֶה מַרְאוֹת אלקים" (יחזקאל א א). "כִּרְאֹת פני אלקים" (בראשית לג י).
  • מורא
השני: "וּמוֹרַאֲכֶם וחתכם" (בראשית ט ב). "איה מוֹרָאִי" (מלאכי א ו). "יבילו שי לַמּוֹרָא" (תהלים עו יב).
  • רֹאִי (לכלוך)
השלישי: "והסיר את מֻרְאָתוֹ בְּנֹצָתָהּ" (ויקרא א טז). "הוי מֹרְאָה ונגאלה" (צפניה ג א). "ושמתיך כְּרֹאִי" (נחום ג ו). ענין טינוף הם.