ערכי לשון הקודש - קש

ערכי לשון הקודשאות הקוףערך: קש


ספר השרשים לרד"ק

ראה ערך: קשה.

מחברת מנחם

מתחלק לוי"ו מחלקות:מקורות נוספים

הערות שוליים