ערכי לשון הקודש - קשׂ

ערכי לשון הקודשאות הקוףערך: קשׂ


ספר השרשים לרד"ק

ראה ערך: קשׂה.

מחברת מנחם

מתחלק לשני עניינים:מקורות נוספים

הערות שוליים