אבן עזרא על תהלים קל

פסוק אעריכה


שיר המעלות ממעמקים - טעם ממעמקים - בעבור היות ישראל בגלות ודלות וקלות ושפלות.


פסוק בעריכה


אדני - בעבור היותו במעמקים, צועק שמעה בקולי.


פסוק געריכה


אם - הטעם: הושיעני מהרה ואל תזכור לי עונות שעברו כי לא אוכל לענות ולהשיב.


פסוק דעריכה


כי - הטעם כאשר תסלח לעוני - ישמעו חטאים וישובו גם הם ויניחו חטאם, ואם לא תסלח - לא ייראוך ויעשו חפצם ככל אות נפשם.


פסוק העריכה


קויתי - לשמוע בקולו.

ולדברו - לגזירותיו.


פסוק ועריכה


נפשי - קותה לה' יותר משומרים החומות לבקר, וטעם להזכירו פעמים, כי הם מחזיקים נפשם ומנחמים לבם כי ישנו לבקר.


פסוק זעריכה


יחל - לשון הציווי מהבנין הכבד וזה דברי המשורר יוכיח ישראל וכמה בני אדם פדה.


פסוק חעריכה


והוא יפדה - אותך מכל עונותיו, כנגד אם עונות תשמר יה.