רש"י על תהלים קל


פסוק ד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"כי עמך הסליחה" - לא נתת רשות לשליח לסלוח כמו שנאמר (שמות כג) כי לא ישא לפשעכם

"למען תורא" - על זאת שלא יהא אדם בטוח על סליחת אחר

פסוק ה (כל הפרק)(כל הפסוק)

"קויתי ה' קותה נפשי" - קווי אחר קווי כעין (לעיל כ"ז) קוה אל ה' חזק ויאמץ לבך וקוה כעין משומרים לבקר שומרים לבקר

פסוק ו (כל הפרק)(כל הפסוק)

"נפשי לה' משומרים לבקר" - הריני מן המצפים לגאולה

"שומרים לבקר" - מצפין וחוזרין ומצפין קץ אחר קץ (מצאתי)