רש"י על תהלים קא


פסוק א (כל הפרק)(כל הפסוק)

"חסד ומשפט אשירה" - כשאתה עושה עמי חסד אקלסך ברוך הטוב והמטיב וכשאתה עושה בי משפט אני אשיר ברוך דיין האמת בין כך ובין כך לך ה' אזמרה

פסוק ב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אשכילה" - אתן לב על דרך התמים

"מתי תבא אלי" - הדרך הישרה להתהלך בה ואתהלך בתם לבבי אף בקרב ביתי בהצנע כמו בפרהסיא

פסוק ג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"סטים" - לשון כי תשטה אשתו (במדבר ה') לסור מן הדרך דישטולמנ"ט בלע"ז

פסוק ד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"רע לא אדע" - לא אהב לא אכיר בדבר רע

פסוק ה (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אותו לא אוכל" - שיהא חבירי שלא אלמד ממעשיו