פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"חסד ומשפט אשירה" - כשאתה עושה עמי חסד אקלסך ברוך הטוב והמטיב וכשאתה עושה בי משפט אני אשיר ברוך דיין האמת בין כך ובין כך לך ה' אזמרה

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אשכילה" - אתן לב על דרך התמים "מתי תבא אלי" - הדרך הישרה להתהלך בה ואתהלך בתם לבבי אף בקרב ביתי בהצנע כמו בפרהסיא

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"סטים" - לשון כי תשטה אשתו (במדבר ה') לסור מן הדרך דישטולמנ"ט בלע"ז

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"רע לא אדע" - לא אהב לא אכיר בדבר רע

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אותו לא אוכל" - שיהא חבירי שלא אלמד ממעשיו