מצודות על תהלים פז


פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"יסודתו" - יסוד השיר הזה הוא לדבר במהללי הררי קדש והם ציון וירושלים

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כל משכנות" - כי אף שכל א"י אהובה היא למקום מ"מ שערי ציון אהוב לפניו יותר מהכל

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"נכבדות" - וזה לפי שמדובר בך אתה ציון אמרות נכבדות כי סנהדרין יושבים בה ועוסקים בתורה ולזה תקרא עיר אלהים עד עולם

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ולציון יאמר" - המבשר יבשר את ציון, ויהיה נאמר לה: 'הנה הובא כל איש ואיש אשר יולד בה'.

"והוא" - מי שבידו לכונן, הוא יכונן אותה, להיות עליון ממעל על כל ערי המדינות.

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ה' יספור וגו'" - בעת יכתוב את העמים לקבול הדין הראוי יספור אז את ישראל הנבלעים בתוכם ויברור אותם ויאמר הלא זה מילדי העברים מעולם מימי אבותיו אשר נולדו בציון ולי המה ולא יכללו בדין העמים

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ושרים" - אז ישוררו כמו המנגנים בחלילים ויאמרו כל עיוני ומבטחי ותוחלתי המה בך 

מצודת ציון

"ושרים" - מלשון שירה

"כחוללים" - שם כלי נגון כמו תוף וחליל (ישעיהו ה)

"מעיני" - מלשון עיון ומחשבה