אבן עזרא על תהלים סד

פסוק בעריכה


שמע אלהים קולי בשיחי - טעם קולי שתצור חיי.


פסוק געריכה


תסתירני מסוד - הסוד הוא בסתר על כן: תסתירני.

מרגשת - כמו: למה רגשו גוים.


פסוק דעריכה


אשר שננו - כחץ שנון.

דרכו חצם - כבר פירשתיו בפסוק ידרוך חציו, כי הטעם דרכו קשתם בחצים. יש אומרים: כי דבר מר שב אל לשונם או פעלם זה.


פסוק העריכה


לירות במסתרים - על כן תסתירני.

ולא ייראו - מאת השם שהוא רואם.


פסוק ועריכה


יחזקו - זה יחזק את זה לעשות הרע.


פסוק זעריכה


יחפשו - מבנין הקל ונפתח סימן העתיד בעבור אות הגרון, כמו: יעלזו חסידים בכבוד.

עולות - מגזרת עול כמו: ועולתה קפצה פיה. ודעת מדקדקי ספרד: כי חסדי ה' כי לא תמנו כמו תממו והנו"ן במקום אות הכפל והעד על זה כי לא כלו רחמיו. ועד שני כי לא מצאנו מזאת הגזרה בפעלים עלומי העי"ן שקראום חכמי צרפת שניים ועד שלישי כי תמנו חפש מחופש שאיננו באתנח הוא פתוח, ואלו היה כמו כי עתה שבנו היה קמוץ והנה טעמו שיתמו לחפש המחופש וכל זה בסתר, וזה טעם וקרב איש ולב עמוק.


פסוק חעריכה


ויורם - כנגד לירות.

חץ פתאום - כנגד פתאום יורוהו.


פסוק טעריכה


ויכשילוהו - כנגד שננו לשונם.


פסוק יעריכה


וייראו - כל אדם שראה מעשה השם שגמל המרעים כפי מחשבתם, לעשות לצדיקים ולתמימים.


פסוק יאעריכה


ישמח צדיק - שהוא תם, כנגד לירות במסתרים, תם ויוסיף אומץ.