מ"ג שמות יח י


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
ויאמר יתרו ברוך יהוה אשר הציל אתכם מיד מצרים ומיד פרעה אשר הציל את העם מתחת יד מצרים

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וַיֹּאמֶר יִתְרוֹ בָּרוּךְ יְהוָה אֲשֶׁר הִצִּיל אֶתְכֶם מִיַּד מִצְרַיִם וּמִיַּד פַּרְעֹה אֲשֶׁר הִצִּיל אֶת הָעָם מִתַּחַת יַד מִצְרָיִם.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וַיֹּ֘אמֶר֮ יִתְרוֹ֒ בָּר֣וּךְ יְהֹוָ֔ה אֲשֶׁ֨ר הִצִּ֥יל אֶתְכֶ֛ם מִיַּ֥ד מִצְרַ֖יִם וּמִיַּ֣ד פַּרְעֹ֑ה אֲשֶׁ֤ר הִצִּיל֙ אֶת־הָעָ֔ם מִתַּ֖חַת יַד־מִצְרָֽיִם׃

תרגום

​ ​
אונקלוס:
וַאֲמַר יִתְרוֹ בְּרִיךְ יְיָ דְּשֵׁיזֵיב יָתְכוֹן מִיְּדָא דְּמִצְרָאֵי וּמִיְּדָא דְּפַרְעֹה דְּשֵׁיזֵיב יָת עַמָּא מִתְּחוֹת מַרְוַת מִצְרָאֵי׃
ירושלמי (יונתן):
וַאֲמַר יִתְרוֹ בְּרִיךְ שְׁמָא דַיְיָ דְּשֵׁזִיב יַתְכוֹן מִן יְדָא דְמִצְרָאֵי וּמִן יְדָא דְפַרְעה דְּשֵׁזִיב יַת עַמָּא מִתְּחוֹת מַרְוַת מִצְרָאֵי:

רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אשר הציל אתכם מיד מצרים" - אומה קשה

"ומיד פרעה" - מלך קשה

"מתחת יד מצרים" - כתרגומו ל' רידוי ומרות היד שהיו מכבידים עליהם היא העבודה

רש"י מנוקד ומעוצב (כל הפרק)(כל הפסוק)

אֲשֶׁר הִצִּיל אֶתְכֶם מִיַּד מִצְרַיִם – אֻמָּה קָשָׁה.
וּמִיַּד פַּרְעֹה – מֶלֶךְ קָשֶׁה.
מִתַּחַת יַד מִצְרָיִם – כְּתַרְגּוּמוֹ ("מִתְּחוֹת מַרְוַת מִצְרָאֵי"): לְשׁוֹן רִדּוּי וּמָרוּת, הַיָּד שֶׁהָיוּ מַכְבִּידִים עֲלֵיהֶם הִיא הָעֲבוֹדָה.

רשב"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)

אשר הציל אתכם: משה ואהרן מיד מצרים ומיד פרעה, ואת העם משיעבוד מצרים:


רמב"ן (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אשר הציל אתכם מיד מצרים ומיד פרעה" - כי עשה עמכם נס גדול שלא הרגו אתכם פרעה ועמו כי באו בעבורכם עליהם מכות גדולות בארצם והיה הנס הזה גדול במשה על כן הזכירו לנכח בכלל ואמר "אתכם" אתה והעם ועוד נס אחר אשר הציל את העם מתחת יד מצרים שהיו הם במצרים ויצאו משם לחירות עולם ור"א אמר כי ברך תחלה השם אשר הציל אתכם אתה ואהרן שבאו המכות על ידכם לפרעה ולמצרים ואחרי כן ברך אשר הציל את העם מתחת יד מצרים במצרים ובים

רבינו בחיי בן אשר (כל הפרק)(כל הפסוק)


אשר הציל אתכם. העיד הכתוב שתי הצלות הצלה שיצאו מרשותם והצלה מן השעבוד בהיותם ברשותם. או יחזור אתכם למשה ולאהרן.

ספורנו (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אשר הציל אתכם" משה ואת אהרן: " מיד מצרים" בהכותכם אותם: " ומיד פרעה" בבאכם להתרות בו:

" אשר הציל את העם" המשועבדים:

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ויאמר יתרו ברוך ה'". הנה פרשתי מ"ש בתהלות יהי שם ה' מבורך מעתה ועד עולם ממזרח שמש ועד מבואו מהולל שם ה', רם על כל גוים ה', שהאו"ה הגם שהודו שיש סבה ראשונה וקרי ליה אלהא דאלהיא, חשבו שהוא רק מהולל לא ברוך, ר"ל שהברכה מורה על השפע שיוצא מאתו, והם אמרו שהוא אינו משפיע בעולם השפל כי מסר ההנהגה לכוכבי השמים, והוא רק מהולל על שהוא הסבה הראשונה לא ברוך, וכן אמרו שהוא רם לא גדול, ששם גדול מציין שכ"א משיג אותו לפי ערכו כמו עמוד הנצב בארץ וראשו מגיע השמימה, ושם רם מציין שאין בו שום תפיסה כלל כמו רום שמים, והאומות חשבו שהוא רם ואין השגה ממנו כלל, ובאמת הוא גדול כי השגחתו מגיע ממרומי עד עד עמקי מצולה, כמ"ש ה' בציון גדול ורם הוא על כל העמים, וכמו שפרשתי שם, ועתה הודה יתרו בשתיהם א' שהוא ברוך כמ"ש ברוך ה', ב' שהוא גדול כמ"ש כי גדול ה', ואמר ברוך ה' אשר הציל אתכם היינו מה שהציל את משה ואת אהרן, שדברו קשות נגד פרעה ועם מצרים והתרו בם במכות אכזריות ולא ערבו לבם להרע להם וכן אשר הציל את העם בעת שרדף פרעה ומצרים אחריהם וה' הציל אותם ע"י קריעת ים סוף:

<< · מ"ג שמות · יח · י · >>