מ"ג שמות ה ז


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
לא תאספון לתת תבן לעם ללבן הלבנים כתמול שלשם הם ילכו וקששו להם תבן

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
לֹא תֹאסִפוּן לָתֵת תֶּבֶן לָעָם לִלְבֹּן הַלְּבֵנִים כִּתְמוֹל שִׁלְשֹׁם הֵם יֵלְכוּ וְקֹשְׁשׁוּ לָהֶם תֶּבֶן.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
לֹ֣א תֹאסִפ֞וּן לָתֵ֨ת תֶּ֧בֶן לָעָ֛ם לִלְבֹּ֥ן הַלְּבֵנִ֖ים כִּתְמ֣וֹל שִׁלְשֹׁ֑ם הֵ֚ם יֵֽלְכ֔וּ וְקֹשְׁשׁ֥וּ לָהֶ֖ם תֶּֽבֶן׃

תרגום

​ ​
אונקלוס:
לָא תֵּיסְפוּן לְמִתַּן תִּבְנָא לְעַמָּא לְמִרְמֵי לִבְנִין כְּמֵאֶתְמָלִי וּמִדְּקַמּוֹהִי אִנּוּן יֵיזְלוּן וִיגָבְבוּן לְהוֹן תִּבְנָא׃
ירושלמי (יונתן):
לָא תוֹסְפוּן לְמִיתַּן תִּיבְנָא לְעַמָא לְמִירְמֵי לִבְנַיָא הֵי כְמֵאִיתְמְלֵי וְהֵי כְמִלְקָדָמוֹי הִינוּן יֵזְלוּן וִיגַבְּבוּן לְהוֹן תִּבְנָא:

רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"תבן" - אשטובל"א היו גובלין אותו עם הטיט

"לבנים" - טיוול"ש (בלע"ז ציעגעלשטיינע) שעושים מטיט ומייבשין אותן בחמה ויש ששורפין אותן בכבשן

"כתמול שלשום" - כאשר הייתם עושים עד הנה

"וקששו" - ולקטו

רש"י מנוקד ומעוצב (כל הפרק)(כל הפסוק)

תֶּבֶן – אשטובל"א [estoble = קש (הנשאר בשדה אחרי הקציר)‏[2]]. הָיוּ גּוֹבְלִין אוֹתוֹ עִם הַטִּיט.
לְבֵנִים – טיוול"ש [tiules = רעפים] בְּלַעַז, שֶׁעוֹשִׂים מִטִּיט וּמְיַבְּשִׁין אוֹתָן בַּחַמָּה, וְיֵשׁ שֶׁשּׂוֹרְפִין אוֹתָן בַּכִּבְשָׁן.
כִּתְמוֹל שִׁלְשֹׁם – כַּאֲשֶׁר הֱיִיתֶם עוֹשִׂים עַד הֵנָּה.
וְקֹשְׁשׁוּ – וְלִקְּטוּ.

רשב"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)

לתת תבן: תבן היו מערבים בחומר ועושין ממנו לבנים:

'(ח). 'מתכנת: חשבון:
כי נרפים הם: ויכולין לעשות יותר:

'(ט). 'ישעו: איטנדאנט ב"ל כמו וישע אל הבל, ולא ישעו עוד אל המזבחות:

'(יא). 'כי אין נגרע: קמץ, גרוע לשון פעול, ואילו היה פתח היה לשעבר, וכן נשגב קמץ, אבל נשגב פתח לשעבר, ואילו היה לשעבר היה לו לכתוב כי לא נגרע:

'(יג). 'אצים: דוחקים וממהרים, כמו ויאיצו המלאכים:

'(טו). 'תבן אין ניתן: קמץ, אין נתון לנו, אבל נתן פתח לשעבר וניתן הסכל:
וחטאת עמך: אם דגש וקמץ הוא, כן צריך לפרשו אנו מוכים והרי חטאת עושים עמך, אבל אילו היה חטאת פתח, היה פתרונו חטאת של עמך:

'(כב). 'וישב משה" אל המקום שהיה ה' מדבר עמו שם:
למה הריעותה: בשביל שהוא סמוך לה"י:

למה הריעותה לעם הזה: ואם תאמר כי נתחייבו בשביל רוב חטאתם ואין רואין ליגאל, אם כן למה זה שלחתני אם אינן ראויין לגאולה ולהיוושע:

רבינו בחיי בן אשר (כל הפרק)(כל הפסוק)


לא תאספון לתת תבן. יתכן כי הגזרה הזאת לא עמדה כי אם פעם אחת שיעשו הלבנים ולא ינתן להם תבן וזהו תוספת האל"ף, כן פירש רבינו חננאל.

בעל הטורים (כל הפרק)(כל הפסוק)

הלבנים. ג' במסורה ללבון הלבנים מתכונת הלבנים ומקטרים על הלבנים פי' אותו שיצא מעל הלבנים דהיינו מיכה היה מקטר לע"ז: כדאיתא במדרש שיצא מיכה מתחת הלבנים:

<< · מ"ג שמות · ה · ז · >>


  1. ^ בצרפתית של היום éteule, באנגלית stubble, בגרמנית Stoppel.
  2. ^ בצרפתית של היום éteule, באנגלית stubble, בגרמנית Stoppel.