מ"ג שמואל ב י ד


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
ויקח חנון את עבדי דוד ויגלח את חצי זקנם ויכרת את מדויהם בחצי עד שתותיהם וישלחם

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וַיִּקַּח חָנוּן אֶת עַבְדֵי דָוִד וַיְגַלַּח אֶת חֲצִי זְקָנָם וַיִּכְרֹת אֶת מַדְוֵיהֶם בַּחֵצִי עַד שְׁתוֹתֵיהֶם וַיְשַׁלְּחֵם.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וַיִּקַּ֨ח חָנ֜וּן אֶת־עַבְדֵ֣י דָוִ֗ד וַיְגַלַּח֙ אֶת־חֲצִ֣י זְקָנָ֔ם וַיִּכְרֹ֧ת אֶת־מַדְוֵיהֶ֛ם בַּחֵ֖צִי עַ֣ד שְׁתוֹתֵיהֶ֑ם וַֽיְשַׁלְּחֵֽם׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"מדויהם" - חלוקיהם

"שתותיהם" - העגבות

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"בחצי" - במחצית ארכם והוא עד שתותיהם

מצודת ציון

"מדויהם" - מלבושיהם כמו (שמואל א יז לח)וילבש שאול וגו' מדיו

"שתותיהם" - הם העגבות שהוא בחצי המלבוש ודוגמתו (ישעיהו כ ד)חשופי שת

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ויגלח חצי זקנם". פי' מהרי"א שעשה כן מפני שהיתה ביאתם טובה מצד כפי דבריהם שבאו לנחמו, ורעה מצד כוונתם שבאו לרגל את הארץ, לכן נתן להם חצי עונם וגלח חצי זקנם וכרת חצי מלבושיהם, לפי שהזקן והלבוש הארוך היה הדרת פנים וכבוד בימים ההמה:

<< · מ"ג שמואל ב · י · ד · >>