מ"ג שמואל ב טז יב


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
אולי יראה יהוה בעוני [בעיני] והשיב יהוה לי טובה תחת קללתו היום הזה

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
אוּלַי יִרְאֶה יְהוָה בעוני [בְּעֵינִי] וְהֵשִׁיב יְהוָה לִי טוֹבָה תַּחַת קִלְלָתוֹ הַיּוֹם הַזֶּה.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
אוּלַ֛י יִרְאֶ֥ה יְהֹוָ֖ה בעוני בְּעֵינִ֑י וְהֵשִׁ֨יב יְהֹוָ֥ה לִי֙ טוֹבָ֔ה תַּ֥חַת קִלְלָת֖וֹ הַיּ֥וֹם הַזֶּֽה׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"יראה ה' בעיני" - דמעת עיני

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"בעיני" - בדמעת עיני הזלה מחרפת אנוש

"והשיב" - בעבור העלבון הזה ישיב לי ה' טובה במקום הקללה

מצודת ציון

"אולי" - הלואי כמו (ישעיהו לז ד)אולי ישמע

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אולי יראה ה' בעיני". הוסיף עוד, כי העונש הנחרץ מאת ה' בתוכחות על עון קדום, אין לו לצפות שישיג ממנו טוב וחסד, כי די לו במה שיכלא פשע ויתם חטאת, אבל אם יגיע לו עם הרע הנחרץ עוד רעה אחרת יותר מן הראוי, זה יוכל להיות בכלל יסורים של אהבה אשר יקוה עבורם טוב וצדקה. וא"כ במה שרדף אבשלום אותו, שזה יעד לו הנביא בעד עונו כמ"ש (לעיל יב, יא) הנני מקים עליך רעה מביתך, לא היה מקוה עבורו טוב עתידי, אבל בעד העלבון שעשה לו שמעי, שהגיע לו נוסף על יעוד הנביא, יוכל ליחל אל ה' שהוא לטוב לו בעתיד. וז"ש "אולי" הוא לטובתי, ובא ע"י "שה' יראה בעניני", וסבב לי הקלון הזה "למען ישיב לי טובה תחת קללתו היום הזה", ר"ל ביום הזה שכבר נרצה עוני ע"י העונש שקם עלי רעה מביתי, וקללת שמעי הם יסורים נוספים על יעוד הנביא, אולי יחשבו ליסורים של אהבה, כמ"ש (שבת פח ב) הנעלבים ואינם עולבים וכו' עושים מאהבה וכו' עליהם נאמר (שופטים ה, לא) ואהביו כצאת השמש בגבורתו: