פתיחת התפריט הראשי


פסוק א (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ומאה קיץ" - (תרגום) ומאה מנן דבילתא

פסוק י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"כה יקלל" - כן יקלל

"ה' אמר לו" - אפשר אדם כמותו שהוא ראש לסנהדרין יקלל את המלך אם לא שנאמר לו מאת הקב"ה

פסוק יב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"יראה ה' בעיני" - דמעת עיני

פסוק יד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"וינפש שם" - בבחורים

פסוק כא (כל הפרק)(כל הפסוק)

"וחזקו ידי כל אשר אתך" - כי עתה ידם רפה לעזור לך שאומרים בלבם הבן יתחרט אצל אביו ואנו נהיה שנואים למלך