רש"י על שמואל ב טז


פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ומאה קיץ" - (תרגום) ומאה מנן דבילתא

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כה יקלל" - כן יקלל "ה' אמר לו" - אפשר אדם כמותו שהוא ראש לסנהדרין יקלל את המלך אם לא שנאמר לו מאת הקב"ה

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"יראה ה' בעיני" - דמעת עיני

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"וינפש שם" - בבחורים

פסוק כא

לפירוש "פסוק כא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"וחזקו ידי כל אשר אתך" - כי עתה ידם רפה לעזור לך שאומרים בלבם הבן יתחרט אצל אביו ואנו נהיה שנואים למלך