מ"ג שמואל ב ז יד

מקראות גדולות שמואל ב


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
אני אהיה לו לאב והוא יהיה לי לבן אשר בהעותו והכחתיו בשבט אנשים ובנגעי בני אדם

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
אֲנִי אֶהְיֶה לּוֹ לְאָב וְהוּא יִהְיֶה לִּי לְבֵן אֲשֶׁר בְּהַעֲו‍ֹתוֹ וְהֹכַחְתִּיו בְּשֵׁבֶט אֲנָשִׁים וּבְנִגְעֵי בְּנֵי אָדָם.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
אֲנִי֙ אֶֽהְיֶה־לּ֣וֹ לְאָ֔ב וְה֖וּא יִֽהְיֶה־לִּ֣י לְבֵ֑ן אֲשֶׁר֙ בְּהַ֣עֲוֺת֔וֹ וְהֹֽכַחְתִּיו֙ בְּשֵׁ֣בֶט אֲנָשִׁ֔ים וּבְנִגְעֵ֖י בְּנֵ֥י אָדָֽם׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"בשבט אנשים" - זה הדד ורזון בן אלידע

"ונגעי בני אדם" - זה אשמדאי שדחהו ממלכותו והשדים בני אדם הראשון הם שכל מאה ושלשים שנה שפירש אדם מאשתו במות הבל היו הרוחות מתייחמות ויולדות הימנו (ילקוט שמעוני רמז קמו)

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"בהעותו" - כשיחטא לפני אייסרו בשבט ובנגעים שמייסרים להם בני אדם

"לאב" - כמו האב המייסר את בנו בשבט ואל המיתו בל ישא נפשו

מצודת ציון

"בהעותו" - מלשון עון

"והוכחתיו" - ענין מוסר ההכאה כמו (חבקוק א יב) וצור להוכיח יסדתו

"בשבט" - בשרביט

"ובנגעי" - רצה לומר בהכאה וכפל הדבר במלות שונות